Xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Thứ Tư, ngày 7 tháng 4 năm 2021 - 10:20

Cỡ chữ: A+ A-

Tính đến chiều ngày 05/4/2021, Uỷ ban MTTQ xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.


      Sau khi hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã đã ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị hướng dẫn các khu dân cư, tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong các ngày, từ 28/3/2021 đến ngày 05/4/2021 xã Thái Long đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 27 ứng cử viên. Trong đó, 01 người là ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Tuyên Quang, 26 người là ứng cử viên HĐND xã Thái Long, nhiệm kỳ 2021- 2026.

 

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri thôn Đồng Mon, xã Thái Long


      Các hội nghị được tổ chức đều đảm bảo đúng pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Tỉ lệ cử tri đến dự hội nghị đều đảm bảo số lượng theo quy định. Những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp và đại diện cơ quan có người ứng cử đều có mặt dự hội nghị. Cử tri đều tin tưởng và bầy tỏ tín nhiệm cao đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong tổng số 27 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được lấy tín nhiệm của cử tri, có 26/27 người được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm. Có 01 người được 98,8% cử tri nơi cư trú tín nhiệm. Không có trường hợp nào cử tri ở khu dân cư yêu cầu phải xác minh, trả lời các vụ việc đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
      Trước đó, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ xã đã chuyển 16 hồ sơ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thái Long khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đến các xã, phường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn để lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã.
                                                                            Hoàng Khánh Châu
                                                               Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Thái Long

 


Tổng số: 1318 | Trang: 1 trên tổng số 132 trang  

Xem tin theo ngày:   / /