Chiêm Hóa: Xã Hòa Phú tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ Hai, ngày 5 tháng 4 năm 2021 - 10:45

Cỡ chữ: A+ A-

Vừa qua, xã Hòa Phú (Chiêm Hóa) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


      Dự và chỉ đạo Đại hội, có lãnh đạo Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Chiêm Hóa; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và 75 đại biểu đại diện cho gần 800 hội viên Hội LHPN xã Hòa Phú. 

 

Quang cảnh Đại hội


      Trong 5 năm qua, Hội LHPN xã Hòa Phú có 13 chi hội với 781 hội viên đã đoàn kết, thống nhất, vận dụng sáng tạo Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ công tác hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nâng cao được hiệu quả công tác hội và thúc đẩy sự phát triển phong trào phụ nữ trên địa bàn xã. Hội phụ nữ đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Thực hiện hai cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ. Tổ chức giúp 65 hộ hội viên nghèo được 865 ngày công; giúp 05 hộ hội viên bị thiên tai, hỏa hoạn với 2.234.000đ và 226 công; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tặng quà cho 23 hộ nghèo và 21 hộ gia đình chính sách trị giá 4.300.000đ; vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo được 37.890.000đ; quỹ mái ấm tình thương được 18.282.000đ. Xây dựng 02 công trình trị giá 8.700.000đ và 50 phần việc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các ngày lễ lớn của đất nước (xây dựng bồn hoa khuôn viên ủy ban xã và 02 bồn hoa bằng gạch sinh thái tại trạm y tế xã) duy trì 13 nhóm tự quản về công tác vệ sinh môi trường, tuyến đường hoa. Duy trì hoạt động của 13 nhóm và hỗ trợ xây dựng được 62 công trình“Phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng và phát triển kinh tế” với tổng số tiền 59.745.000đ (trong đó 35 nhà tiêu,  08 nhà tắm, sửa chữa 05 nhà bếp, 07 sân phơi, 05 hố rác, 01 bể nước, 01 tường rào …
    Hội tích cực chủ động khai thác các nguồn vốn tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, có 591 thành viên được vay vốn với tổng dư nợ trên 32 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay và được hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật trong 5 năm qua các chi hội đã giúp cho 43 hộ hội viên thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ hội viên phụ nữ nghèo từ 65 hộ (năm 2016) xuống còn 05 hộ (cuối năm 2020).
      Đại hội đã tập trung tham luận, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2021- 2026; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn mục tiêu bình đẳng giới với xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.
      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Chiêm Hóa, Mai Hoa Viễn nhấn mạnh: Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Hòa Phú, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đề nghị Ban Chấp hành khóa mới xây dựng ngay quy chế làm việc; đề ra chương trình, kế hoạch công tác Hội cho từng thời gian cụ thể, tạo được sự đồng thuận từ công tác lãnh đạo đến tổ chức thực hiện. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và có kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ xã. 
      Trên tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội LHPN xã Hòa Phú với 11 ủy viên, bầu ban thường vụ gồm 03 ủy viên. Bà Nông Thị Thanh Huyền tiếp tục tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2021- 2026. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN huyện Chiêm Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021.
                                                                      Hoàng Ngọc Ánh 
                                                          PCT Ủy ban MTTQ xã Hòa Phú

 


Tổng số: 1318 | Trang: 1 trên tổng số 132 trang  

Xem tin theo ngày:   / /