Sơn Dương: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chủ nhật, ngày 28 tháng 3 năm 2021 - 08:23

Cỡ chữ: A+ A-

Trong 02 ngày 27, 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


      Hội nghị có Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, chủ trì và chỉ đạo hội nghị; cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


 
 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Sơn Dương
 

      Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Sơn Dương có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Giang Tuấn Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Đại Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Dương Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; Lê Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan UBKT-Thanh tra huyện; các lãnh đạo chủ chốt của huyện Sơn Dương và các xã, thị trấn.
       Phát biểu khai mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu các đại biểu nắm vững các quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng; nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới của đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó, cần nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức và nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, cần phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị.
       Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, bám sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; khắc phục triệt để bệnh hình thức, qua loa, đại khái; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu, học tập, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các cấp.
        Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu, quán triệt chuyên đề Báo Cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt  chuyên đề Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
                                                                                                        Đỗ Thị Thao
                                                                                Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương

 


Tổng số: 1318 | Trang: 1 trên tổng số 132 trang  

Xem tin theo ngày:   / /