Yên Sơn: MTTQ xã Trung Trực tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021 - 15:33

Cỡ chữ: A+ A-

Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã Trung Trực, huyện Yên Sơn đã hướng dẫn thành lập được 18 mô hình tự quản ở khu dân cư. Các mô hình tự quản đã khơi dậy ý thức tự giác, trách nhiệm của từng cá nhân và cộng đồng tại khu dân cư.


Một buổi ra quân dọn vệ sinh đường làng của tổ tự quản bảo vệ môi trường

 

      Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/02/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Hướng dẫn số 08/HD-MTTQ - BTT ngày 16/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn về xây dựng Khu dân cư tự quản thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ủy ban MTTQ xã đã ra Quyết định thành lập được 18 mô hình tự quản, trong đó có 05 mô hình tổ tự quản về Bảo vệ môi trường, 05 tổ tự quản Phòng chống rác thải và rác thải nhựa, 03 tổ tự quản Thắp sáng đường quê, 01 tổ tự quản Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, 01 tổ tự quản an ninh trật tự, 03 nhóm tự quản xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Ban thường trực MTTQ xã phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên hướng dẫn các tổ tự quản xây dựng quy chế và duy trì hoạt động; hàng tháng ra quân vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên  nhà ở, nhà văn hóa thôn, trồng hoa, thu gom xử lý rác thải nhựa, duy trì đội văn nghệ hát then, mặc trang phục dân tộc trong các ngày lễ tết, cưới hỏi; duy trì thắp sáng 03 km đường thôn. Trong 3 tháng đầu năm 2021, các mô hình tổ tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn xã đã tổ chức được trên 20 buổi vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên 5 nhà văn hóa thôn, tổ chức 10 buổi thu gom xử lý rác thải nhựa trên địa bàn 5 khu dân cư.       
       Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy và nâng cao hoạt động của các mô hình tự quản và thực hiện tốt chương trình công tác năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các khu dân cư, các tổ, nhóm tự quản thực hiện tốt và nâng cao chất lượng hoạt động mô hình tự quản, thành lập thêm các tổ nhóm tự quản để góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

                                                                                       MTTQ xã Trung Trực
                                                                                     
 


Tổng số: 1318 | Trang: 1 trên tổng số 132 trang  

Xem tin theo ngày:   / /