Hàm Yên: Ủy ban MTTQ xã Phù Lưu xây dựng các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường

Thứ Ba, ngày 23 tháng 3 năm 2021 - 16:08

Cỡ chữ: A+ A-

Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên đã xây dựng và thành lập được 46 mô hình tự quản ở khu dân cư. Các mô hình tự quản đã khơi dậy ý thức tự giác, trách nhiệm của từng cá nhân và cộng đồng trong việc vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư.


     Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 18/12/2020 và Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 28/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn trên địa bàn tham gia cùng Nhân dân vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên  nhà ở, nhà văn hóa thôn, trồng hoa, thu gom xử lý rác thải nhựa..... Kết quả trong 3 tháng đầu năm 2021 các mô hình tự quản trên địa bàn xã đã tổ chức được trên 59 buổi vệ sinh môi trường, chỉnh trang 5 nhà văn thôn, tổ chức 6 buổi thu gom xử lý rác thải nhựa để hưởng ứng Phong trào “ Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”.


  

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Thôm Táu, xã Phù Lưu chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa          

 

      Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường và thực hiện tốt chương trình công tác năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo các khu dân cư, các tổ, nhóm mô  hình tự quản thực hiện tốt và nâng cao, chất lượng hoạt động mô hình tự quản, gắn với thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 18/12/2020 và Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 28/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần duy trì và nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.
                                                                                    Trần Văn Bảo
                                                                    Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phù Lưu

 


Tổng số: 1318 | Trang: 1 trên tổng số 132 trang  

Xem tin theo ngày:   / /