Hàm Yên tích cực, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 3 năm 2021 - 10:20

Cỡ chữ: A+ A-

Để thực hện mục tiêu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025, huyện Hàm Yên đã có nhiều cách làm sáng tạo.


      Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành chỉ thị, kế hoạch phát động phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng nhân dân trực tiếp tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, cán bộ, đảng viên trực tiếp cùng Nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới. Việc làm này bước đầu đã có những chuyển biến hiệu quả. 
     Ngay sau khi phát động phong trào đưa cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, cấp cơ sở trên địa bàn huyện Hàm Yên đã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ luân phiên về các xã được phụ trách để chung sức cùng người dân xây dựng nông thôn mới.  Ông Bùi Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 18/12/2020 và Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 28/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân xã Thái Sơn đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới như: vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, trồng hoa khuôn viên nhà văn hóa, các tuyến đường bê tông nông thôn, thu gom và sử lý rác thải nhựa…. phấn đấu đưa xã Thái Sơn hoàn thành 19/19 tiêu chí theo đúng lộ trình.

 

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Minh Khương vệ sinh, trồng hoa hai bên lề đường thôn Ninh Thái


      Nhiều việc làm thiết thực trong ngày cuối tuần như phát dọn, duy tu, bảo dưỡng, đôn đắp lề các tuyến đường liên thôn; góp công xây dựng nhà văn hóa thôn; vận động Nhân dân thu gom, tiêu hủy rác, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, trồng hoa hai bên đường tạo môi trường, cảnh quan sạch đẹp…. Những việc làm này đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ từ người dân địa phương. 
      Hoạt động của cán bộ, đảng viên trực tiếp cùng với Nhân dân xây dựng nông thôn mới tại huyện Hàm Yên sẽ góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, động viên Nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, sớm thực hiện hoàn thành mục tiêu Hàm Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025./.
                                                                            Minh Vương
                                                             Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên


Tổng số: 1318 | Trang: 1 trên tổng số 132 trang  

Xem tin theo ngày:   / /