Làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử

Thứ Ba, ngày 16 tháng 3 năm 2021 - 07:44

Cỡ chữ: A+ A-

Giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến với người ứng cử là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong quy trình bầu cử đang được thực hiện tại các địa phương, đơn vị.


       Theo quy trình về các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội quá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; trước 17 giờ ngày 14/3, các ứng cử viên hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử. Những ngày này, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đang tiến hành tổ chức các hội nghị cử tri lấy ý kiến với người ứng cử. Để lựa chọn được những người tiêu biểu nhất ra ứng cử, theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có một điểm mới là trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc không đạt trên 50 % tổng số cử tri tham dự tại hội nghị, thì lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức giới thiệu người khác. Nếu không đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm của cử tri tham dự hội nghị lấy ý kiến tại nơi cư trú thì không đưa vào danh sách ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ 3, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét quyết định.
      Sự tín nhiệm của cử tri là thước đo rất quan trọng vì tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hướng dẫn số 36 - HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương còn quy định, đối với người do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu thì phải đáp ứng thêm yêu cầu: là người tiêu biểu xuất sắc trong công tác, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, có năng lực phân tích, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp...Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết...
       Như vậy, quy trình lựa chọn nhân sự, tiêu chuẩn nhân sự ứng cử lần này đã được bổ sung và hoàn thiện hơn nhiệm kỳ trước. Chúng ta tin tưởng rằng, việc thực hiện nghiêm túc, công tâm các quy định đã có, chất lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới và sự kỳ vọng của cử tri.

                                                                                   Theo Báo Tuyên Quang

Xem tin theo ngày:   / /