Hàm Yên: MTTQ xã Thái Hòa tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ Hai, ngày 8 tháng 3 năm 2021 - 14:57

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14, ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;


      Ủy ban MTTQ Việt Nam Thái Hòa, huyện Hàm Yên đã chủ trì tổ chức hội nghị để thông báo tới các cơ quan, đơn vị, các thôn về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Hội nghị cử tri giới thiệu người  ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thôn Bình Thuận, xã Thái Hòa

 

      Từ ngày 05/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên đã phối hợp với HĐND, UBND xã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các thôn  tổ chức các hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến ngày 08/3 đã có 8 cơ quan, đơn vị và 13/22 thôn đã tổ chức xong các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người được dự kiến ứng cử và giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã Thái Hòa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các hội nghị được tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, quy định, khách quan và dân chủ.

                                                     Quách Thị Minh Nguyệt
                                            Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thái Hòa


 


Tổng số: 1318 | Trang: 1 trên tổng số 132 trang  

Xem tin theo ngày:   / /