Chiêm Hóa: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021 - 10:56

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 03/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự, giới thiệu người ứng cử; làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.


      Dự hội nghị có ông Triệu Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; ông  Ma Văn Hùng, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; ông Vũ Đình Tân, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các trường học; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội, các Ban Công tác Mặt trận khu dân cư có người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Quang cảnh hội nghị


      Tại hội nghị, ông Triệu Đức Long, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện thông báo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ huyện thỏa thuận về số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với huyện Chiêm Hóa đến hết ngày 08/02/2021, Ủy ban MTTQ huyện, cấp xã đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, số đại biểu HĐND được bầu là 598 người, số người được giới thiệu ứng cử là 1.236 người (trong đó cấp huyện là 70 người, cấp xã là 1.166 người). 
      Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, ngày 05/02/2021, Thường trực HĐND huyện đã điều chỉnh cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, số đại biểu HĐND huyện là 35 người, số đại biểu được phân bổ, giới thiệu là 70 người. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã ra thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX; phối hợp với Ủy ban bầu cử huyện hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết số 1186 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết liên tịch số 09 ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
      Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đã trực tiếp hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử đối với những người được cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

 

      Tại hội nghị đã có 9 ý kiến thảo luận, trao đổi các nội dung có liên quan đến việc tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.
      Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Triệu Đức Long lưu ý các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị còn những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phải trao đổi cụ thể để triển khai các bước theo đúng quy trình hướng dẫn. Sau Hội nghị này các cơ quan, đơn vị, MTTQ các xã, thị trấn triển khai và tổ chức các hội nghị để giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định, đảm đúng thành phần, cơ cấu phân bổ. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc người được giới thiệu ứng cử kê khai hồ sơ theo quy định. 

                                                                                       Văn Bích
                                                                   Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa

                                                                                                                                  


Tổng số: 1318 | Trang: 1 trên tổng số 132 trang  

Xem tin theo ngày:   / /