Chiêm hóa: MTTQ xã Phú Bình tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ Tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021 - 15:59

Cỡ chữ: A+ A-

Vừa qua, Ủy ban MTTQ xã Phú Bình (Chiêm Hóa) tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


      Đồng chí Hoàng Thị Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

 

      Căn cứ vào văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về việc điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của các tổ chức, thôn. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Phú Bình đã có thông báo cho các tổ chức, thôn trên địa bàn xã được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
      Tại hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Phú Bình đã hướng dẫn các nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo các văn bản của Trung ương; chậm nhất ngày 10/03/2021, các tổ chức, đơn vị và thôn phải hoàn thành việc tổ chức giới thiệu người úng cử đại biểu HĐND xã; tiến hành gửi biên bản và danh sách trích ngang của người được giới thiệu về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã ngay sau khi kết thúc hội nghị. 
                                                                          Hoàng Thị Thanh
                                                             Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Bình


Tổng số: 1318 | Trang: 1 trên tổng số 132 trang  

Xem tin theo ngày:   / /