Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021 - 20:59

Cỡ chữ: A+ A-

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn đã thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


      Chiều ngày 02/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Hoa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, khóa XX.

 

Các đại biểu dự hội nghị


      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Thị Hoa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện thông báo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về số lượng, cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử HĐND huyện khóa XX. Theo đó, toàn huyện được bầu 35 đại biểu, số người được giới thiệu ứng cử là 70 người, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định. Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hoa đã hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành từ ngày 24/02/2021 đến ngày 11/3/2021. Đồng chí đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử Hội đồng nhân dân huyện khóa XX cần nghiên cứu, bám sát văn bản hướng dẫn, Nghị quyết của Trung ương thực hiện các bước giới thiệu người ứng cử đảm bảo thời gian, đúng quy định của luật.
     Cũng trong hội nghị lãnh đạo cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện cũng đã hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ ứng cử của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX; đại diện cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu ban hành theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.
      Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ các nội dung về trình tự, thủ tục giới thiệu những người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, đảm bảo theo quy định. 
      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Hoa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc cần trao đổi cụ thể để triển khai các bước theo đúng quy trình hướng dẫn; người tham gia ứng cử làm hồ sơ phải đảm đúng, đủ, chính xác góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
                                                                                Đào Thị Nhạn
                                                                     Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn


Tổng số: 1318 | Trang: 1 trên tổng số 132 trang  

Xem tin theo ngày:   / /