Hàm Yên: Mặt trận Tổ quốc xã Yên Thuận tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Thứ Ba, ngày 9 tháng 2 năm 2021 - 10:53

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng ngày 04/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Thuận, huyện hàm Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Yên Thuận khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.


      Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử xã Yên Thuận. Thành phần Hội nghị hiệp thương có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc xã.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Thường trực HĐND xã Yên Thuận trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND xã Yên Thuận được bầu 22 đại biểu. Sau khi trao đổi thảo luận, hội nghị đã biểu quyết thống nhất, số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 là 43 với các cơ cấu, thành phần đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu là quần chúng, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi... đều đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

                                                                    Nguyễn Trọng Lực
                                                     Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Thuận

 


Tổng số: 1106 | Trang: 1 trên tổng số 111 trang  

Xem tin theo ngày:   / /