MTTQ phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Ỷ La khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ Ba, ngày 9 tháng 2 năm 2021 - 09:45

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng ngày 08/02/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Ỷ La khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


      Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, HĐND phường Ỷ La khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu 21 đại biểu. Tại Hội nghị, đại diện Thường trực HĐND phường đã giới thiệu dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND phường khoá IV, dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường khoá IV là 42 người, gấp đôi số lượng đại biểu HĐND được bầu.

 

Các đại biểu dự hội nghị


    Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, nghiêm túc và đi đến thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND phường khoá IV; thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Ỷ La khoá IV là 42 người, đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.
                                                                             Đỗ Thuỷ

                                                       Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Ỷ La


Tổng số: 1106 | Trang: 1 trên tổng số 111 trang  

Xem tin theo ngày:   / /