Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Minh Dân, huyện Hàm Yên tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid- 19

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 2 năm 2021 - 21:42

Cỡ chữ: A+ A-

Để nâng cao hơn nữa công tác phòng chống ,dịch Covid -19, sáng ngày 03/02/2021, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Minh Dân phối hợp với Công an xã, cán bộ văn hóa xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn xã.


Các tuyên truyên viên  tích cực tuyên truyền về công tác phòng chống, dịch Covid – 19 trên địa bàn Minh Dân.

 


      Với hình thức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện xe máy, các tuyên truyền viên đã  tập trung tuyên truyền các văn bản, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Y tế, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã về công tác phòng chống, dịch Covid – 19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong các tầng lớp nhân dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh và những giải pháp cấp bách nhằm chung tay phòng, chống đại dịch. Tuyên truyền thông điệp 5Kcủa Bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn - Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế. Thông qua hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch Covid - 19 ./.
                                                                             Từ Quang Hanh
                                                               Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Minh Dân

 

Xem tin theo ngày:   / /