Sơn Dương: MTTQ xã Thượng Ấm nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản ở khu dân cư.

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2021 - 22:41

Cỡ chữ: A+ A-

Để chào mừng thành công Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện có hiệu quả phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường” xây dựng khu dân cư sáng – xanh - sạch đẹp; ngày 04/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thượng Ấm đã chỉ đạo 13/13 tổ tự quản chủ động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đường liên thôn, phát quang bụi rậm, vệ sinh nơi công cộng, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào đón năm mới Tân Sửu năm 2021.


    Các tổ tự quản đều đã xây dựng quy chế, duy trì hiệu quả hoạt động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, nhất là tác hại của rác thải nhựa khi xả thải ra môi trường tự nhiên; vận động nhân dân hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, có biện pháp phân loại, thu gom. Bên cạnh đó, các thành viên tổ tự quản tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, phối hợp rà soát, vận động những người đi từ tỉnh khác về thực hiện khai báo y tế, những công dân đi từ vùng có dịch về thực hiện cách ly tại gia đình.

 


Tổ tự quản khu dân cư Đồng Bèn II, xã Thượng Ấm tổ chức ra quân vệ sinh môi trường    


      Kết quả, trong buổi ra quân vệ sinh môi trường có 12/13 khu dân cư huy động 789 hộ gia đình tham gia, đã vệ sinh quét dọn hơn 12 km đường giao thông nông thôn, thu gom được hơn 63 kg rác thải nhựa. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản thực hiện tốt Phong trào “Thượng Ấm chung tay bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa” trên địa bàn xã, trong thời tới Ủy ban MTTQ xã sẽ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tập trung chỉ đạo các Ban công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản, nhóm tự quản tại các khu dân cư./.

                                                                        Nguyễn Thúy Tình
                                                        Chủ tịch Ủy Ban MTTQ xã Thượng Ấm

 


Tổng số: 1106 | Trang: 1 trên tổng số 111 trang  

Xem tin theo ngày:   / /