Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức phát động triển khai thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Năm, ngày 4 tháng 2 năm 2021 - 16:27

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phối hợp số 02/CTrPH-MTTQ-TCTV-SGTVT ngày 14/12/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Đại diện Hội người Cao tuổi, Sở Giao thông vận tải tỉnh thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025; tham gia quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ.


Ngày 03/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Sơn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức phát động triển khai thực hiện “Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 – 2025"; tham gia quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Yên Sơn năm 2021 tại Phân hiệu trường Tiểu học Tân Minh (Trường Tiểu học Tân Long), thôn Cường Đạt, xã Tân Long, huyện Yên Sơn.

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn Lê Thị Hoa phát động triển khai thực hiện “Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 – 2025"


      Dự buổi phát động có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, đại biểu MTTQ tỉnh, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh; Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Yên Sơn, Hạt quản lý giao thông huyện; lãnh đạo, cán bộ, công chức: Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các xã trên địa bàn huyện; Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Tân Long; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chi hội trưởng các chi hội các thôn thuộc xã Tân Long.
      Tại buổi phát động, đồng chí Lê Thị Hoa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Thủ trưởng Cơ quan khối Dân huyện đã phát biểu phát động triển khai thực hiện “Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 – 2025"; tham gia quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Yên Sơn năm 2021.
      Tại lễ phát động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Yên Sơn, Hạt quản lý giao thông huyện đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp triển khai thực hiện Đề án; tham gia quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Yên Sơn năm 2021.

 

 

Các đại biểu dự lễ phát động tham gia dọn dẹp vệ sinh, san gạt mặt đường tại thôn Cường Đạt, xã Tân Long


      Ngay sau buổi phát động, Ủy ban MTTQ cùng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tiến hành ra quân san gạt mặt đường, tạo lòng, lề đường trục thôn và phát quang, dọn vệ sinh đường trục thôn, vận động giải tỏa lấn chiếm lòng đường, rãnh thoát nước làm nơi buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, đặt biển hiệu, quảng cáo tại thôn Cường Đạt, xã Tân Long với chiều dài 400m. 
      Thông qua buổi phát động và ra quân đã tạo sự thống nhất, đồng bộ trong phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong nhân dân triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đề án đề ra và tham gia quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ năm 2021; phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội Người cao tuổi trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án trên địa bàn huyện; đồng thời nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư trong phối hợp triển khai có hiệu quả Đề án./.
                                                                              Đào Thị Nhạn
                                                                 Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn


Tổng số: 1107 | Trang: 1 trên tổng số 111 trang  

Xem tin theo ngày:   / /