Na Hang: Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 1 năm 2021 - 15:48

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 29/01/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Na Hang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức Hội nghị lần thứ 3, đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.


      Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND huyện, cơ quan, ban, ngành huyện; chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và các vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện.

 

Quang cảnh hội nghị


      Trong năm 2020, MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và chương trình hành động của MTTQ tỉnh, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư ưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật là MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực tuyên truyền, xây dựng các công trình chào mừng và tham gia góp ý các văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền, vận động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covi 19 với số tiền 481 triệu đồng bao gồm tiền mặt và hiện vật. Vận động ủng hộ, xây dựng “Quỹ vì người nghèo” với tổng số tiền trên 193,15 triệu đồng; “Quỹ đền ơn, đáp nghĩa” với số tiền 102, 73 triệu đồng. Phát động vận động ủng hộ trẻ đi nhà trẻ với tổng số tiền trên 190,9 triệu đồng; ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền trung bị lũ lụt số tiền 405 triệu đồng. Phát động thực hiện Phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa", đã xây dựng 3 điểm khu dân cư tự quản làm điểm của huyện, 114 khu dân cư ký cam kết và thành lập mô hình xử lý rác thải gắn với các mô hình bảo vệ môi trường, phong trào đã và đang được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Hoàn thành 21 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở được quan tâm, hoàn thành các nội dung giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch. 

 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Ngọc Tân phát biểu tại hội nghị


     Tại hội nghị đồng chí Lê Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2020 của MTTQ huyện Na Hang, đồng thời nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đề nghị MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục chủ động phối hợp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid 19;  tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng quy trình và tiến độ đề ra; tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, tham gia quản lý và bảo vệ hành Lang an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2020 – 2025 và các chương trình phối hợp giữa MTTQ và các ngành liên quan; duy trì và nhân rộng các mô hình về xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, các mô hình tự quản ở khu dân cư; quan tâm chăm lo cho người nghèo nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021; làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; nâng cao trình độ, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp…
    Hội nghị đã tiến hành hiệp thương, kiện toàn bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Các đại biểu nghiên cứu báo cáo tổng kết 5 năm Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; báo cáo tổng kết về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyên ủy Hoàng Quang Tuyên trao tặng Giấy khen của Chủ tịch

Ủy ban MTTQ huyện cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Mặt trận năm 2020

 

     Nhân dịp tổng kết công tác năm, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng Bằng khen, Ủy ban MTTQ huyện tặng Giấy khen cho một số tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Mặt trận năm 2020.

Hải Yến
 


Tổng số: 317 | Trang: 1 trên tổng số 32 trang  

Xem tin theo ngày:   / /