Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Tuyên Quang tích cực vận động và giúp đỡ trẻ đi nhà trẻ

Thứ Tư, ngày 20 tháng 1 năm 2021 - 16:41

Cỡ chữ: A+ A-

Nhằm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh; năm 2020, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền vận động trẻ đi nhà trẻ và tổ chức vận động xã hội hóa để giúp đỡ trẻ đi nhà trẻ; tạo đồng thuận xã hội trong các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện Nghị quyết.


      Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận về thống nhất nhận định đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2019, những hạn chế và một số nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2020; ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn MTTQ cấp huyện, cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trẻ đi nhà trẻ, đồng thời chủ động báo cáo cấp ủy, tổ chức phát động, vận động xã hội hóa để giúp đỡ nguồn lực cho trẻ, nhất là trẻ ở các điểm khó khăn; chú trọng các điểm trường, nhóm trẻ ngoài công lập; vận động nhân dân có điều kiện mở các nhóm trẻ ngoài công lập.

 

Chủ tịch MTTQ xã Đông lợi trao tặng ti vi từ vận động xã hội hóa cho Trường Mầm non Đông Lợi

      Kết quả năm 2020, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động xã hội hóa được trên 2,635 tỷ đồng, lũy kế từ 2019 đến nay gần 6 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và nhiều thiết bị, đồ dùng, đồ chơi như: ủng hộ các điểm nhóm trẻ khó khăn ti vi, bàn nghế; phản nằm; tủ đựng đồ chơi, tủ để chăn, đồ dùng cá nhân; giá phơi khăn, giá để giầy dép; thùng đựng cơm, sô, chậu; bình giữ nhiệt; bộ đồ chơi; trứng gà, khẩu trang, nước rửa tay, chăn ấm,; bảng quay 2 mặt... Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia giúp đỡ trên 10.500 ngày công lao động giúp đỡ xây dựng trường lớp học, làm vườn rau cho bé, xây dựng sân chơi, khuôn viên, tường rào...

      Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức giám sát về một số nội dung liên quan đến trẻ như: việc huy động trẻ đi trẻ tại một số xã; giám sát việc thực hiện Chương trình sữa học đường, chế độ ăn trưa cho trẻ; giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản xã hội hóa; giám sát bữa ăn bán trú cho trẻ...tại một số điểm Trường mầm non trên địa bàn tỉnh.

          Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ nhiệm vụ đã được MTTQ tỉnh thống nhất phân công  chủ động triển khai theo hệ thống tổ chức mình để rà soát, vận động đưa trẻ đi nhà trẻ, đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực. Cụ thể là: Tỉnh đoàn thanh niên tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa giúp xây dựng, tu sửa trường, lớp, bếp ăn cho trẻ; giúp đỡ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các điểm trường, nhóm trẻ còn thiếu; vận động thành lập các nhóm trẻ công lập theo đúng quy định. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tuyên truyền vận động hỗ trợ lương thực, sản phẩm an toàn, thực hiện “Bếp ăn an toàn cho trẻ”, hỗ trợ các trang thiết bị, dụng cụ nấu ăn cho trẻ;. Hội Nông dân tỉnh vận động giúp đỡ, hỗ trợ sản phẩm thực phẩm, nông sản an toàn; Liên đoàn Lao động tỉnh vận động đoàn viên, CNVCLĐ, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ các nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trẻ; thăm, tặng quà cho các nhóm trẻ khó khăn từ chương trình “Áo ấm mùa đông”; Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện việc giám sát thường xuyên về tình hình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại các điểm nhóm trẻ, nhà trẻ trên địa bàn....

         Với sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào thực hiện việc huy động trẻ đi nhà trẻ toàn tỉnh năm 2020 đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết 73 đề ra. Đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh 12.443/32.430 trẻ đi nhà trẻ, đạt tỉ lệ 38,4%; huy động được 634 nhóm trẻ, tăng 206 nhóm, với 4.679 trẻ, đạt 18,7% so với thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết; vượt 2,8% so với chỉ tiêu huy động trẻ năm 2020 theo Kế hoạch số 30 của UBND tỉnh. 100% xã, phường, thị trấn huy động trẻ đến trường (huyện Lâm Bình đạt 35,8%; Na Hang đạt 42,5%; Chiêm Hóa đạt 36,5%; Hàm Yên đạt 25,9%; Yên Sơn đạt 42,0%; Sơn Dương đạt 37,4%; thành phố Tuyên Quang đạt 53,8%). Một số địa phương vượt chỉ tiêu huy động trẻ ngoài công lập được giao năm 2020 (Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, TP. Tuyên Quang).

         Tuy nhiên, hiện nay, công tác huy động trẻ cũng còn gặp một số khó khăn như một số hộ gia đình ở các xã vùng sâu, vùng xa, do điều kiện kinh tế khó khăn và địa hình xa cách nên chưa có điều kiện đưa trẻ ra lớp. Công tác tuyên truyền, vận động trẻ đi nhà trẻ ở ngoài công lập ở một số nơi chưa bền vững, do thu nhập của người dân cơ bản không đáp ứng được mức học phí cao ở các cơ sở ngoài công lập. Một số nhà trẻ chưa được tổ chức ăn trưa tại trường; số lớp còn ghép nhà trẻ với mẫu giáo; một số điểm còn thiếu giáo viên.

Một số hình ảnh hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh tham gia giúp đỡ nguồn lực cho trẻ năm 2020.

 


MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã Trung Trực (Yên Sơn) tặng chăn ấm cho nhóm trẻ tại Trường Mầm non Trung tâm của xã

Ban công tác Mặt trận tham gia vệ sinh cho nhóm trẻ ở tại cơ sở

MTTQ cấp xã phối hợp trao tặng quạt cho trẻ

 

MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở tặng trứng gà sạch cho trẻ

 MTTQ huyện Yên Sơn giám sát tại nhóm trẻ duới 36 tháng tuổi của Trường mầm non Đội Bình

Hải Yến

 

 

 


Tổng số: 317 | Trang: 1 trên tổng số 32 trang  

Xem tin theo ngày:   / /