Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Tư, ngày 20 tháng 1 năm 2021 - 08:40

Cỡ chữ: A+ A-

Chiều ngày 19/1, tại hội trường cơ quan, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025 và ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh với Sở Thông tin và truyền thông, giai đoạn 2021-2025.


      Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Mai Đức Thông, Tỉnh uỷ viên, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang; đồng chí Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; đồng chí Bạch Đức Toàn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Cùng dự có đồng chí Tăng Thị Dương, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Báo Tuyên Quang và các phòng, ban chuyên môn tham mưu thực hiện Chương trình phối hợp thuộc Uỷ ban MTTQ tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Các đại biểu dự hội nghị


      Trong 5 năm qua, công tác thông tin tuyên truyền đã được Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thực hiện các chuyên mục, chuyên trang, thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến nhân dân, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, tháng cao điểm “Vì người nghèo”; công tác giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII)... Các chuyên trang, chuyên mục Đại đoàn kết trên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có sự đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện. Thông qua công tác tuyên truyền đã kịp thời thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng…
      Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào các nội dung phối hợp, đề xuất một số nội dung nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.

 

Các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ký kết phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2021 - 2025.

 

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông ký kết chương trình phối hợp

 

      Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.

 

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Đỗ Minh Tân trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích
trong công tác phối hợp tuyên truyền.


      Nhân dịp này có 5 tập thể, 20 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã có thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2020.

                                                                                              Đỗ Sang
 


Tổng số: 317 | Trang: 1 trên tổng số 32 trang  

Xem tin theo ngày:   / /