Hàm Yên: Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã Bình Xa giám sát, nghiệm thu công trình đường bê tông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 12 năm 2020 - 08:51

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 21/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, thông qua Ban giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát, nghiệm thu công trình đường bê tông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa tại thôn Chợ Bợ 2, thôn Đồng Cỏm, Đồng Lường, Đồng Chùa 2, thôn Đo, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên. Đây là công trình thực hiện theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.


Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã Bình Xa giám sát, nghiệm thu công trình

đường bê tông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa thôn Chợ Bợ 2


     Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Xa phối hợp với các tổ chức thành viên, Ban giám sát đầu tư cộng đồng các thôn Chợ Bợ 2, thôn Đồng Cỏm, Đồng Lường, Đồng Chùa 2, Thôn Đo trực tiếp giám sát các công trình xây dựng đường bê tông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa tại 5 thôn với tổng chiều dài 700m, tổng kinh phí 172.982.480đ. Với phương châm Nhà nước hỗ trợ xi măng, Nhân dân đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng; sau một thời gian đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện, đến nay công trình đường bê tông tại 5 thôn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Qua giám sát thực tế cho thấy, 700m đường bê tông hoàn thành được thiết kế đúng kỹ thuật, đảm bảo kết cấu bê tông xi măng mác 250, mặt đường rộng 3m, dày 16cm, đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào sử dụng. 5 công trình đường bê tông nội đồng và  vùng sản xuất hàng hóa hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu sản xuất nông, lâm nghiệp và đi lại của Nhân dân, góp phần duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.
                                                             Hoàng Thị Lan Hương
                                                   Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bình Xa

 


Tổng số: 1106 | Trang: 1 trên tổng số 111 trang  

Xem tin theo ngày:   / /