Yên Sơn: Uỷ ban MTTQ xã Qúy Quân kiểm tra việc thực hiện các mô hình tự quản tại các khu dân cư

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020 - 10:15

Cỡ chữ: A+ A-

Từ ngày 25 đến ngày 26/11/2020, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Quý Quân, huyện Yên Sơn tổ chức kiểm tra kết quả việc thực hiện các mô hình tự quản tại 8/8 thôn trên địa bàn xã.


      Nội dung kiểm tra tập trung vào việc đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, chi bộ, vai trò chủ trì của Mặt trận, sự phối hợp của các đoàn thể thôn trong việc xây dựng và triển khai hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản. Hiện nay toàn xã đã thành lập được 41 tổ, nhóm tự quản trong đó có 01 tổ tự quản về an ninh trật tự, 39 tổ, nhóm tự quản về bảo vệ môi trường; 01 nhóm về giữ gìn và bảo tồn văn hóa dân tộc Dao.

 

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Quý Quân kiểm tra mô hình tự quản vệ sinh môi trường tại thôn 7


      Qua kiểm tra cho thấy các tổ, nhóm đã duy trì hoạt động nền nếp, có hiệu quả theo quy chế đã đề ra. Việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường được quân tâm thực hiện. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Bên cạnh đó chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.
      Tại buổi làm việc với các thôn, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Quý Quân Nguyễn Kim Doanh đề nghị thời gian tới chi ủy, chi bộ các thôn cần quan tâm chỉ đạo Ban công tác Mặt trận thôn phối hợp duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ, nhóm tự quản đã thành lập, tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

                                                                     Uỷ ban MTTQ xã Qúy Quân
 


Tổng số: 1107 | Trang: 1 trên tổng số 111 trang  

Xem tin theo ngày:   / /