Chiêm Hóa: MTTQ xã Hòa An phối hợp tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2020 - 21:39

Cỡ chữ: A+ A-

Vừa qua, Ủy ban MTTQ, Hội nông dân, Hội LHPN xã Hòa An (Chiêm Hóa) đã phối hợp tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam. Dự buổi gặp mặt kỷ niệm có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các vị nguyên chủ tịch Ủy ban MTTQ, Hội nông dân, Hội LHPN xã qua các thời kỳ; các Ủy viên UBMTTQ, trưởng các Ban công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể ở khu dân cư.


      Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ , Hội Nông dân, Hội LHPN Việt Nam. Cùng với chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, có sự đóng góp to lớn của các tổ chức MTTQ, Hội Nông dân, Hội LHPN từ Trung ương đến địa phương, tập hợp được sức mạnh quần chúng, vận động nhân dân giành chính quyền từ tay phong kiến và thực dân xâm lược, vượt mọi khó khăn, thử thách, đi qua hai cuộc kháng chiến cứu nước trường kỳ, chung tay xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần củng cố, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng lớn mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ.

 

Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt


      Phát huy truyền thống 90 năm của Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Trong thời gian qua, các tổ chức Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ xã Hòa An đã luôn khẳng định được vai trò, vị trí của mình cùng với các tổ chức khác ở địa phương làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, Chính quyền triển khai các nhiệm vụ trọng tâm có hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
      Đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Thị Chiêm, nhấn mạnh trong thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, nhân dân về xây dựng và phát huy dân chủ để từ đó củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo ", và các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên; mọi hoạt động phải hướng về khu dân cư, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

                                                                   Hà Thị Tình
                                                    Chủ tịch UBMTTQ xã Hòa An


Tổng số: 811 | Trang: 1 trên tổng số 82 trang  

Xem tin theo ngày:   / /