Chiêm Hóa: MTTQ xã Hà Lang phối hợp tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, MTTQ, Hội Nông dân, Hội LHPN Việt Nam

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2020 - 21:27

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 14/10, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xã Hà Lang (Chiêm Hóa) đã phối hợp với Đảng ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, MTTQ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam.


      Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xã; nguyên Trưởng khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Hội nông dân, Hội LHPN xã qua các thời kỳ; các Ủy viên Uỷ ban MTTQ xã, Trưởng Ban công tác Mặt trận; Chi hội trưởng Hội nông dân, Hội LHPN ở khu dân cư.
      Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được ôn lại truyền thống 90 năm Ngày truyền thống Dân vận của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam. Trải qua Chặng đường lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tich Hồ Chí Minh vĩ đại. Công tác Dân vận của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ từ Trung ương đến địa phương có vị trí hết sức quan trọng, thực hiện tốt công tác Dân vận, đoàn kết, tập hợp quần chúng nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thách thức giành được nhiều thành tựu to lớn trong sư nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Bí thư Đảng ủy xã Hà Lang, Ma Văn Bào (thứ ba từ phải sang) tặng hoa chúc mừng


      Kế thừa và phát huy những thành tựu đó, trong những năm qua, Khối dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội LHPN xã Hà Lang đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đã chủ động bám sát nhiệm vụ của Cấp ủy, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên trực tiếp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các cấp phát động. Tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng các công trình, phần việc cụ thể thiết thực  làm thay đổi đáng kể diện mạo ở nông thôn. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.
      Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Ma Văn Bào, Bí thư Đảng ủy đề nghị trong thời gian tới MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường đổi mới nội dung phương thức hoạt động, chú trọng triển khai hiệu quả các động phong trào ở mỗi tổ chức, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.                                                              
                                                                        Ma Văn Tới
                                                     Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hà Lang


Tổng số: 811 | Trang: 1 trên tổng số 82 trang  

Xem tin theo ngày:   / /