Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2020 - 22:25

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 17 - 10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả Đại hội và phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Các đại biểu dự Hội nghị phát động thi đua thực hiện Nghị quyết

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII (2020 - 2025)

 

      Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tich UBND tỉnh; Lê thị Kim Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh; uỷ viên Uỷ ban MTTQ, uỷ viên BCH các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. 

 

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng, thông báo nhanh kết quả Đại hội

 và phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII


     Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, sau Sau 4 ngày làm việc việc nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp. Phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ người dân tộc thiểu số, hộ nghèo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”. Để thực hiện mục tiêu đề ra, Đại hội đã đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trong tâm, 4 nhóm giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII gồm 48 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Tinh ủy gồm 10 đồng chí. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang gồm 18 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  

 

Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Dương Minh Nguyệt phát biểu hưởng ứng thi đua

 

       Để bày tỏ quyết tâm, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng đã thay mặt Ủy ban MTTQ tỉnh, phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kịp thời quán triệt, học tập nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh… Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tích cực hưởng ứng thi đua, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng đoàn kết, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

 

Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên ký giao ước thi đua

       

      Thay mặt các tổ chức thành viên và tuổi trẻ toàn tỉnh, đồng chí Dương Minh Nguyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang phát biểu hưởng ứng thi đua và hứa quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội, sớm đưa Nghị quyết  của Đại hội vào cuộc sống.
       Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên, Uỷ ban MTTQ các huyện thành phố thực hiện ký giao ước thi đua thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII.

 

Một tiết mục văn nghệ chảo mừng tại Hội nghị phát động thi đua

 

  Đỗ Sang






Tổng số: 17 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /