Hàm Yên: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thái Hòa giám sát việc cấp téc đựng nước sinh hoạt cho hộ nghèo

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2020 - 21:30

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 15/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên đã tổ chức giám sát việc cấp téc đựng nước sinh hoạt cho 16 hộ nghèo của xã.


      Đây là nguồn hỗ trợ theo Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.

 

Mặt trận Tổ quốc xã Thái Hòa giám sát việc cấp téc đựng nước sinh hoạt cho 16 hộ nghèo.


       Trong dịp này, xã Thái Hòa có 16 hộ nghèo được nhận hỗ trợ số tiền là 24 triệu đồng (mỗi hộ 1,5 triệu động), tùy theo điều kiện các hộ gia đình bỏ thêm kinh phí để mua téc đựng nước sinh hoạt. Qua giám sát thực tế cho thấy, số tiền hỗ trợ cho các hộ đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước; đơn vị cung cấp téc đựng nước sinh hoạt đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, đúng đối tượng; téc nước đúng chủng loại, có nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; qua kiểm tra các téc nước không bị lỗi kỹ thuật… Việc cấp tiền hỗ trợ để mua téc đựng nước cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Thái Hòa thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giúp các hộ nghèo có dụng cụ đựng nước sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh, góp phần nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.
                                                                Quách Thị Minh Nguyệt
                                                      Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thái Hòa

 


Tổng số: 22 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /