Ủy ban MTTQ phường An Tường, thành phố Tuyên Quang tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND phường

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2020 - 19:43

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng ngày 16/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường An Tường đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND phường.


      Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, Hội đồng nhân, Uỷ ban nhân dân phường; Ban thường trực; Uỷ viên Uỷ ban MTTQ phường; cộng tác viên của MTTQ phường; trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố và cán bộ chuyên môn UBND phường.

Các đại biểu dự hội nghị


      Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo UBND phường trình bày dự thảo kế hoạch  phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Nội dung kế hoạch tập trung vào định hướng 14 chỉ tiêu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và 03 nhiệm vụ trọng tâm cùng 7 giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2021. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ đã có 8 ý kiến tham gia. Cơ bản đại biểu tham dự Hội nghị đều thống nhất với dự thảo kế hoạch của UBND phường triển khai năm 2021. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến tham gia, bàn giải pháp thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như: Chú trọng thu hút nguồn đầu tư về phát triển kinh doanh dịch vụ, thương mại công nghiệp trên địa bàn; nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, duy trì kết quả phổ cập giáo dục; tập trung tuyên truyền, vận động trẻ từ 03 đến 36 tháng tuổi đi nhà trẻ đạt tỷ lệ 55,5% theo tinh thần Nghị quyết 73 của Tỉnh uỷ; tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 100%; tạo việc làm mới; giải pháp thực hiện chỉ tiêu phấn đấu 30% số hộ gia đình được phân loại rác thải ...
        Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường đề nghị UBND phường trên cơ sở các ý kiến đóng của các đại biểu, hoàn chỉnh dự thảo, có văn bản phản hồi về việc tiếp thu các ý kiến phản biện về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường An Tường.

                                                                       Hoài Phương

                                                    Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường An Tường
 


Tổng số: 811 | Trang: 1 trên tổng số 82 trang  

Xem tin theo ngày:   / /