Hàm Yên: MTTQ thị trấn Tân Yên phối hợp giám sát trực tiếp công trình đường bê tông vào vùng sản xuất hàng hóa

Thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020 - 20:00

Cỡ chữ: A+ A-

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên phối hợp giám sát trực tiếp công trình đường bê tông vào vùng sản xuất hàng hóa tại các tổ dân phố Ba Chãng, Tân Bình, Tân Cương, Cống Đôi.


      Đây là công trình thực hiện theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

 


Ủy ban MTTQ phối hợp giám sát công trình đường bê tông vào vùng sản xuất hàng hóa tại tổ dân phố Cống Đôi, thị trấn Tân Yên

 

       Mặt trận Tổ quốc thị trấn Tân Yên phối hợp với các tổ chức thành viên, Ban giám sát đầu tư của cộng động các tổ dân phố Ba Chãng, Tân Bình, Tân Cương, Cống Đôi giám sát các công trình xây dựng đường bê tông vào vùng sản xuất hàng hóa tại 4 tổ dân phố với tổng chiều dài 802m. Thời gian qua, với phương châm Nhà nước hỗ trợ xi măng, Nhân dân đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng; sau một thời gian khẩn trương thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay công trình đường bê tông tại 4 tổ dân phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Qua giám sát thực tế cho thấy, 802m đường bê tông hoàn thành được thiết kế đúng kỹ thuật, đảm bảo mặt đường rộng 3m, dày 16cm, đủ điều kiện nghiệm thu để đưa vào sử dụng. Bốn công trình đường bê tông vào vùng sản xuất hàng hóa hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu sản xuất nông, lâm nghiệp và đi lại của Nhân dân trên địa bàn./. 
                                                                       Vũ Mạnh Thắng
                                                    Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Yên

 


Tổng số: 811 | Trang: 1 trên tổng số 82 trang  

Xem tin theo ngày:   / /