Yên Sơn: Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã Lực Hành giám sát làm đường bê tông nông thôn

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2020 - 17:00

Cỡ chữ: A+ A-

Nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở, Uỷ ban MTTQ, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã Lực Hành tổ chức giám sát việt thu, chi các khoản do nhân dân đóng góp làm đường bê tông tại thôn Đồng Rôm.


Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã Lực Hành giám sát làm đường bê tông nông thôn tại thôn Đồng Rôm

 

      Năm 2020, thôn Đồng Rôm, xã Lực Hành đăng ký xây dựng 200 m đường bê tông nông thôn, trong đó được Nhà nước hỗ trợ 42 tấn xi măng, còn lại vận động Nhân dân đóng góp xây dựng. Qua giám sát cho thấy, thôn đã thực hiện đủ chỉ tiêu, làm được 200 m đường theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc thu, chi các khoản do Nhân dân đóng góp làm đường bê tông được khách quan, minh bạch. Thôn đã tổ chức họp dân, bàn bạc, thống nhất, trên cơ sở đó mới triển khai thực hiện; việc đóng góp được nhân dân đồng tình ủng hộ, có sổ ghi chép theo dõi thu, chi đầy đủ, khi nhập vật liệu có biên bản kiểm tra. 
      Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã Hoàng Khai đề nghị thôn Đồng Rôm tiếp tục công khai việc chi, tiêu các khoản đóng góp của người dân để đảm bảo tính công khai minh bạch. 

                                                                                              Ma Phúc Lợi

                                                                        Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lực Hành
 


Tổng số: 811 | Trang: 1 trên tổng số 82 trang  

Xem tin theo ngày:   / /