Yên Sơn: Ủy ban MTTQ xã Đội Bình chủ trì giám sát làm đường bê tông nông thôn

Thứ Tư, 20/9/2023 - 16:53 Đã xem: 74

Ngày 20/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Đội Bình, huyện Yên Sơn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xã giám sát thực hiện Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ xây dựng đường bê tông tại thôn Đồng Giàn.

Đoàn giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Đội Bình kiểm tra hồ sơ, sổ sách tại thôn Đồng Giàn

    Tại buổi giám sát, trên cơ sở các nội dung báo cáo của thôn, các thành viên Đoàn giám sát đã xem xét các hồ sơ, các văn bản, thủ tục và quy trình thực hiện việc hỗ trợ của Nghị quyết. Năm 2021, 2022 thôn Đồng Giàn đã đăng ký và thực hiện làm 11 tuyến đường bê tông, với 1.525m, trong đó, đường thôn 750m, đường nội đồng 775m. Nhà nước hỗ trợ 245,84 tấn xi măng, tổng số tiền nhân dân đóng góp trên 402 triệu đồng. Đoàn giám sát cũng đã khảo sát thực tế tại một số tuyến đường bê tông. Qua quan sát, đo đạc, các tuyến đường cơ bản đáp ứng đúng kỹ thuật và chất lượng theo thiết kế của UBND xã. Bên cạnh đó, Đoàn đã chỉ ra  một số tồn tại, hạn chế, đồng thời đề nghị thôn Đồng Giàn trong quá trình thực hiện Nghị quyết cần hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
   Công trình bê tông hoàn thành đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp của nhân dân, qua đó góp phần nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
                                                                                                                      Ủy ban MTTQ xã Đội Bình

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 4212 | Trang: 1 trên tổng số 422 trang  
Xem tin theo ngày:   / /