Một số kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Hai, 18/9/2023 - 16:25 Đã xem: 72

Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền đề ra các chủ trương, giải pháp đồng thời tích cực triển khai, phát huy vai trò của các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện Cuộc vận động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn các huyện, thành phố (Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp huyện) triển khai thực hiện Cuộc vận động ở địa phương, cơ sở. Kết quả Cuộc vận động ở các địa phương đã đạt được những kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của các cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động.

    Để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động theo chỉ đạo Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, huyện) thường xuyên đưa tin, bài phản ánh tình hình kết quả thực hiện Cuộc vận động ở các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền biểu dương và nhân rộng các kết quả điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động, đồng thời đấu tranh, phê phán các hành vi buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Sản phẩm dầu lạc Trường Thịnh, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương


    Thực hiện vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống Mặt trận các cấp làm tốt vai trò tham mưu, phối hợp của cơ quan Thường trực về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động ở các huyện, thành phố; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền và lồng ghép việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp phát động,… tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
    Tuy nhiên, việc thực hiện còn những khó khăn, hạn chế, như: Hiện nay, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn khó kiểm soát trên thị trường toàn tỉnh. Một số hàng hóa Việt Nam chưa thực sự thu hút người tiêu dùng về mẫu mã, chất lượng và giá cả sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng nên hiệu quả xúc tiến thương mại chưa cao. Công tác quản lý nhà nước của một số ngành chức năng còn thiếu chặt chẽ. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường còn chưa được thường xuyên…

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm tại hội nghị công bố kết quả, đánh giá xếp hạng các sản phẩm đạt sao OCOP  năm 2022


    Do vậy, để tiếp tục triển khai Cuộc vận động đạt kết quả thiết thực, phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; sự tham mưu, đề xuất kịp thời của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cơ quan thông tin đại chúng các cấp trong triển khai thực hiện Cuộc vận động, phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của Cuộc vận động; địa bàn tập trung là khu dân cư, khu công nhân, công nghiệp cũng như vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, mục đích thay đổi nhận thức, hành vi của người tiêu dùng đối với hàng hóa sản xuất trong nước.
                                                                                                                                                              Hoàng Tuyến


 

Xem tin theo ngày:   / /