Ủy ban MTTQ xã Trung Minh (Yên Sơn) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ Ba, 19/9/2023 - 13:14 Đã xem: 165

Sáng ngày 19/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Trung Minh (Yên Sơn) tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023 – 2030.

     Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức chính trị- xã hội xã Trung Minh; Ủy viên Ủy ban MTTQ xã, Trưởng ban công tác Mặt trận 08 thôn trên địa bàn xã.

Các đại biểu dự hội nghị


    Tại hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Trung Minh trình bày Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023 – 2030
    Thảo luận tại hội nghị, đa số các ý kiến của đại biểu dự hội nghị đều nhất trí cao với Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các ý kiến cho rằng việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023 - 2030 là cần thiết, nhằm thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Trung Minh sẽ tổng hợp các ý kiến gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện theo quy định.

                                                                                                                                                          Đặng Văn Lợi
                                                                                                                                     Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trung Minh

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 4212 | Trang: 1 trên tổng số 422 trang  
Xem tin theo ngày:   / /