Yên sơn: Uỷ ban MTTQ các tổ chức chính trị - xã hôi xã Qúy Quân tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án quy hoạch chung xây dựng xã Qúy Quân đến năm 2030

Thứ Hai, 18/9/2023 - 16:18 Đã xem: 98

Chiều ngày 18/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tổ chức chính tri - xã hội xã Quý Quân tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án quy hoạch chung xây dựng xã Qúy Quân đến năm 2030.

Dự hội nghị có lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội xã Quý Quân tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án quy hoạch chung xây dựng xã Qúy Quân đến năm 2030


     Tại hội nghị lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã đã trình bày các nội dung cơ bản trong dự thảo quy hoạch chung xây dựng xã Qúy Quân, xác định các chỉ tiêu, mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2030 cần triển khai thực hiện trên địa bàn xã.  
     Góp ý vào dự thảo Đề án, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục của Đề án quy hoạch. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi, bổ sung thêm các chỉ tiêu, mục tiêu trong giai đoạn cần triển khai thực hiện đảm bảo tính đồng bộ, chặt chẽ trong thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, chỉnh sửa một số câu từ cho phù hợp. Bên cạnh đó, cần xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho phù hợp tình hình thực tế của xã.
     Kế thúc hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tổng hợp các ý kiến góp ý của các đại biểu gửi cơ quan soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, bổ sung hoàn thiện ban hành, triển khai thực hiện có hiệu quả.
                                                                                                                                                          Uỷ ban MTTQ xã Qúy Quân
 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 629 | Trang: 1 trên tổng số 63 trang  
Xem tin theo ngày:   / /