Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ Bảy, 16/9/2023 - 15:10 Đã xem: 110

Để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029, ngày 16/9/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các đại biểu dự hội nghị

    Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Tăng Thị Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng phát biểu tại hội nghị


     Hội nghị đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Văn bản số 2277-CV/TU ngày 05/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đề án số 11/ĐA-MTTQ-BTT ngày 23/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hướng dẫn số 40/HD-MTTQ-BTT ngày 30/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời hướng dẫn MTTQ các cấp chuẩn bị các nội dung, các bước tổ chức Đại hội như xây dựng đề án nhân sự đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ nữ, dân tộc thiểu số, tỷ lệ ngoài đảng đảm bảo đúng theo quy định; hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024 - 2029; báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2019 - 2024… đảm bảo chất lượng, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tăng Thị Dương quán triệt một số văn bản chỉ đạo tại hội nghị

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa Triệu Đức Long nêu ý kiến thảo luận tại hội nghị


    Theo kế hoạch, Đại hội MTTQ cấp xã hoàn thành trong tháng 4/2024, cấp huyện hoàn thành trong tháng 6/2024, cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 8/2024. Để Đại hội tổ chức thành công, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng đề nghị MTTQ các cấp cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, trước mắt là tổ chức đại hội điểm cấp xã để kịp thời rút kinh nghiệm. Cùng đó, bám sát và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Trong đó, lưu ý Ủy ban MTTQ các cấp cần tập trung xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ mới bám sát chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xác định rõ 5 chương trình hành động của MTTQ, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp./.
                                                                                                                                                                         Nguyễn Thiết
 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 628 | Trang: 1 trên tổng số 63 trang  
Xem tin theo ngày:   / /