Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ Bảy, 16/9/2023 - 13:50 Đã xem: 94

Sáng nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các đại biểu tham dự chương trình phát động

 

    Dự chương trình phát động có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh; đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên; lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn. 

Đồng chí Tăng Thị Dương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu phát động thi đua


    Phát biểu tại chương trình phát động, đồng chí Tăng Thị Dương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tăng cường tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đăng ký thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, gắn với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và từng tổ chức thành viên. Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án xoá nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; vận động nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự lan toả trong các tầng lớp nhân dân. 

Đồng chí Lê Thị Hoa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ

huyện Yên Sơn phát biểu hưởng ứng thi đua 


    Tại chương trình, đồng chí Lê Thị Hoa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn đã phát biểu hưởng ứng phát động thi đua của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố và các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh ký giao ước thi đua


     Các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ 7 huyện, thành phố đã ký giao ước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

                                                                                                                                                                             Đỗ Sang


 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 628 | Trang: 1 trên tổng số 63 trang  
Xem tin theo ngày:   / /