Chiêm Hóa: Hội Khuyến học tổng kết 5 năm về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

Thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2020 - 10:32

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng 01/10, Hội Khuyến học huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng" và Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập giai đoạn 2016 - 2020.


Các đại biểu dự hội nghị

 

      Dự hội nghị có bà: Vũ Thị Bích Việt, Nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Uỷ viên Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện các Ủy viên BTV Huyện ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của huyện; thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học các xã, thị trấn, các trường học; các mô hình học tập tiêu biểu trên địa bàn huyện.
      Trong 5 năm qua, thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, huyện Chiêm Hóa đã dành nhiều kết quả nổi bật và khá toàn diện. Đến nay, toàn huyện có 26 xã, thị trấn tham gia mô hình “Gia đình học tập”; có 30.000 hộ gia đình đạt “Gia đình học tập”; 160 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”. Đến nay cả 26 xã, thị trấn đăng ký “Cộng đồng học tập”;  trên 90% số thôn đạt danh hiệu “ Cộng đồng học tập”. 26 xã, thị trấn đều có trung tâm học tập cộng đồng thường xuyên. Đây là những hạt nhân của phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập, tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mọi người, mọi lứa tuổi, mọi trình độ dưới nhiều hình thức, phương thức học tập khác nhau để phục vụ nhu cầu thiết yếu của bản thân, gia đình góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước và thực hiện xây dựng một xã hội học tập.
      Triển khai thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”. Sau 8 năm thực hiện đề án, phong trào học tập suốt đời trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả đáng ghi nhân. Hệ thống cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông đã được hoàn thiện, thành quả công tác phổ cập giáo dục các bậc học tiếp tục được củng cố, phát triển.
     Trong những năm tiếp theo huyện Chiêm Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị thuộc cấp xã, thị trấn quản lý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, phấn đấu trên 95% cán bộ, hội viên hội khuyến học được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời; trên 85% gia đình đạt gia đình học tập; trên 55% dòng họ được công nhận dòng họ học tập, 90% thôn, tổ nhân dân đạt cộng đồng học tập, 95% cơ quan, trường học, doanh nghiệp đạt danh hiệu đơn vị học tập..

 

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang Vũ Thị Bích Việt phát biểu tại hội nghị.

 

      Phát biểu tại hội nghị, bà Vũ Thị Bích Việt, Uỷ viên Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh, nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng xã  hội học tập các cấp  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về công tác khuyến học, khuyến tài; cụ thể hóa mục tiêu, giải pháp để thực hiện tốt Quyết định số 281, Đề án số 89 của Thủ tướng Chính  Phủ; Hội khuyến học huyện tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác khuyến học, khuyến tài, phối hợp với Phòng Giáo dục- Đào tạo điều tra, khảo sát nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân để tổ chức các lớp học tại trung tâm học tập cộng đồng; các cấp, các ngành và các địa phương cần chủ động khắc phục khó khăn, tập trung huy động mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả phong trào, góp phần tích cực đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo của huyện Chiêm Hóa ngày càng phát triển.
     

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa Triệu Đức Long tặng Giấy khen cho

các tập thể và cá nhân có thành tích trong việc triển khai xây dựng xã hội học tập

 

       Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 41 tập thể cộng đồng, dòng họ và 80 gia đình, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và tặng Giấy khen cho các tập thể, và cá nhân đã có thành tích trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 89 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án” Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.                                              

                                                            Văn Bích
                                      PCT Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa


Tổng số: 805 | Trang: 1 trên tổng số 81 trang  

Xem tin theo ngày:   / /