Chiêm Hóa: Uỷ ban MTTQ xã Tân Mỹ phối hợp khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2020 - 09:00

Cỡ chữ: A+ A-

Vừa qua, Ủy ban MTTQ xã Tân Mỹ (Chiêm Hóa) và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức gọi công dân khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.


Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Tân Mỹ phối hợp 

với Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã hướng dẫn công dân trình tự khám sơ tuyển

 

      Theo kế hoạch, năm 2021 xã Tân Mỹ được giao chỉ tiêu khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự là 60 công dân. Qua rà soát và lập danh sách có 60 công dân có mặt tại địa phương trong độ tuổi từ 18-25 thuộc diện khám sơ tuyển. MTTQ phối hợp với UBND xã và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hưỡng dẫn về công tác sơ, khám tuyển công nhân nhập ngũ năm 2021 đến 18/18 thôn trên địa bàn xã. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên trong ngày khám sơ tuyển cả 60 công dân đều có mặt. 
      Tại địa điểm khám sơ tuyển, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội phối hợp cùng với Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã hướng dẫn công dân trình tự khám sơ tuyển và tuyên truyền vận động công dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 đạt kết quả cao.
                                                                       Quân Thị Nông
                                                       Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tân Mỹ

 


Tổng số: 805 | Trang: 1 trên tổng số 81 trang  

Xem tin theo ngày:   / /