Sơn Dương: Ủy ban MTTQ xã Thượng Ấm vận động nhân dân khu dân cư Đồng Bèn I, hỗ trợ ngày công giúp hộ nghèo làm nhà ở mới

Thứ Năm, ngày 3 tháng 9 năm 2020 - 14:39

Cỡ chữ: A+ A-

Nhằm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, góp phần hoàn thành tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới năm 2020, Ủy ban MTTQ xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên hỗ trợ cho 07 hộ nghèo xây dựng mới nhà ở. Đến ngày 30/8/2020, đã có 4/7 nhà đã xây dựng xong, 03 nhà đang chuẩn bị vật liệu.


      Gia đình bà Vi Thị Cắm là một trong những hộ được Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ làm nhà trong năm 2020. Bà Vi Thị Cắm sinh năm 1958, sinh gia trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo nhiều năm qua của xã, bản thân bà Cắm thường xuyên ốm đau, con cái học chưa đến nơi đến chốn, không biết tính toán làm ăn, công việc không ổn định nên cuộc sống gia đình luôn trong tình trạng khó khăn, gia đình sinh hoạt trong ngôi nhà nhỏ, đang xuống cấp, không an toàn khi mùa mưa bão đến.

 

MTTQ xã Thượng Ấm vận động nhân dân hỗ trợ ngày công giúp gia đình bà Vi Thị Cắm, thôn Đồng Bèn I làm nhà ở mới


     Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Vi Thị Cắm, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã chỉ đạo khu dân cư rà soát, xem xét hoàn cảnh cụ thể và thực trạng nhà ở, đề xuất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương, trích từ Quỹ Vì người nghèo huyện hỗ trợ gia đình bà Cắm 20 triệu đồng. Cùng với sự giúp đỡ từ Quỹ Vì người nghèo huyện và gia đình, anh em trong dòng họ, gia đình bà Cắm dự kiến xây dựng căn nhà cấp 4 với diện tích gần 40m2. Ngày 03/9/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Thượng Ấm phối hợp Ban công tác Mặt trận khu dân cư Đồng Bèn I đã huy động 48 ngày công, giúp gia đình bà Vi Thị Cắm làm nhà ở. 
      Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư Đồng Bèn I tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các nhà hảo tâm và nhân dân trong khu dân cư phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái”, tích cực ủng hộ, chăm lo giúp đỡ người nghèo, phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã, góp phần đưa xã Thượng Ấm hoàn thành  tiêu chí về xóa nhà tạm vào cuối năm 2020./.                                

                                                                       Nguyễn Thúy Tình
                                                         Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thượng Ấm


 






Tổng số: 22 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /