MTTQ phường An Tường (thành phố Tuyên Quang) giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19

Thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2020 - 14:18

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 14-15/5/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường An Tường, thành phố Tuyên Quang đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát việc chi trả tiền hỗ trợ cho 111 trường hợp là người có công, 46 trường hợp là thân nhân người có công và 243 đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn phường với số tiền 600 triệu đồng.


Người dân trên địa bàn phường nhận hộ trợ của Nhà nước do ảnh hưởng dịch Covid - 19 tại trụ sở phường An Tường (thành phố Tuyên Quang)

 

      Qua kiểm tra, giám sát cho thấy cấp ủy, chính quyền phường đã thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, triển khai đồng bộ, đúng quy trình, công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng tạo được lòng tin, có tác động tích cực đến đời sống nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. 
      Các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Trong số những trường hợp được nhận hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, có một nghĩa cử cao đẹp của một cán bộ tiền khởi nghĩa, đó là ông Ma Văn Dần, 94 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, cư trú tại tổ dân phố 2, phường An Tường, trong đợt kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 do MTTQ phường phát động, ông đã tham gia ủng hộ 6.000.000 đồng. Nay khi Ông nhận số tiền 1.500.000đ hỗ trợ của Nhà nước dành cho người có công với cách mạng, Ông thiết nghĩ còn có nhiều người khó khăn hơn mình nên Ông đã dành lại số tiền trên tiếp tục ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19.

                                                                                            Hoài Phương

                                                                         Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường An Tường

    
      

Xem tin theo ngày:   / /