Ban Thanh tra nhân dân phường An Tường (TP Tuyên Quang) làm tốt công tác giám sát

Thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020 - 10:11

Cỡ chữ: A+ A-

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, ngay từ đầu năm Ban thanh tra nhân dân đã xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020, theo đó tổ chức giám sát việc thu, nộp các khoản quỹ vận động ủng hộ của nhân dân năm 2019 đối với 19/19 thôn trên địa bàn phường An Tường (TP Tuyên Quang).


Ban Thanh tra nhân dân phường An Tường (TP Tuyên Quang) tổ chức giám sát

việc thu, nộp các khoản quỹ tại thôn 15, phường An Tường

 

      Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường An Tường đã ban hành Quyết định thành lập 02 tổ giám sát, trực tiếp làm việc tại các thôn và cử thành viên trực tiếp tham gia cùng tổ giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, tổ chức giám sát từ ngày 16/3 đến ngày 18/3/2020. Kết quả, sau giám sát cho thấy 19/19 thôn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ đối với nhân dân trên địa bàn, kết quả vận động đạt tỷ lệ cao, thực hiện công khai dân chủ, minh bạch các khoản thu, nộp các khoản quỹ tại các cuộc họp thôn, niêm yết tại nhà văn hoá thôn, qua đó được nhân dân đồng tình ủng hộ.

 

Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả sau giám sát với  lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ phường An Tường


      Sau giám sát, Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả giám sát với Ban Thường trực MTTQ phường. Đồng thời tham mưu cho UBND phường những giải pháp để tăng cường công tác quản lý thu, chi các loại quỹ tại địa phương, góp phần thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xa, phường thị trấn.
                                                                           

                                                                                               Nguyễn Thị Hoài Phương                                                                                                                                             Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường An Tường


Tổng số: 369 | Trang: 1 trên tổng số 37 trang  

Xem tin theo ngày:   / /