Đại hội Chi bộ Dân vận - Mặt trận Tổ quốc huyện Sơn Dương

Thứ Ba, ngày 10 tháng 3 năm 2020 - 15:00

Cỡ chữ: A+ A-

Chiều ngày 06/3, Chi bộ Dân vận – Mặt trận Tổ quốc thuộc Đảng bộ Khối Dân Đảng Huyện ủy Sơn Dương tổ chức Đại hội, là hoạt động sinh hoạt chính trị quan trọng, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Khối dân Đảng lần thứ VIII và Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.


      Dự đại hội có đồng chí Lê Ngọc Bình – Ủy viên Ban Thường vu Huyện ủy; Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra, Bí thư Đảng ủy Khối dân Đảng Huyện ủy Sơn Dương.

      Chi bộ Mặt trận Tổ quốc được sáp nhập vào Chi bộ Dân vận tại Quyết định số 02-QĐ/ĐU ngày 18/6/2019 của Đảng ủy Khối dân   Đảng. Hiện nay, Chi bộ có 07 đảng viên, trong đó 100% đảng viên có trình độ đại học trở lên, 02 đảng viên  trình độ thạc sỹ, 02 đảng viên đang học thạc sỹ; 05 đồng chí có bằng cử nhân và cao cấp lý luận chính trị.

      Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao thường xuyên của BCH Đảng bộ Khối; sự phối hợp, hợp tác của các chi bộ; sự đoàn kết, tự giác cao trong đội ngũ đảng viên, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chính trị của Chi bộ; thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp đảng viên trong chi bộ và cán bộ công chức trong cơ quan; xây dựng, giữ gìn thống nhất nội bộ. Tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, thực hiện nghiêm quy định của Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước; quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cư trú; lãnh đạo thực hiện tốt việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Chi bộ theo quy định…

Đồng chí Hoàng Đại Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện Ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương, Bí thư Chi bộ và đồng chí Hà Đình Cường,

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương, Phó Bí thư Chi bộ ra mắt Đại hội


       Đại hội đã được nghe các tham luận, ý kiến thiết thực về: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo; nắm tình hình tư tưởng, dự luận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân để tham mưu, chỉ đạo giải quyết các vấn đề, vụ việc phát sinh ở cơ sở; giải pháp hực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua, nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”; Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) và tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư...
      Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Ngọc Bình – Ủy viên Ban Thường vu Huyện ủy; Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra, Bí thư Đảng Ủy Khối dân Đảng ghi nhận sự chỉ đạo lãnh đạo của chi bộ; trong nhiệm kỳ qua, hai chi bộ (trước sáp nhập) đều nỗ lực đạt được những kết quả quan trọng. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, thời gian tới, Chi bộ Dân vận – Mặt trận Tổ quốc cần xác định vai trò chi bộ nòng cốt trong việc định hướng, xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

      Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Dân vận - Mặt trận huyện Sơn Dương tập trung xây dựng một số chỉ tiêu: Hằng năm Chi bộ, cơ quan được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên trong độ tuổi tham gia thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và huấn luyện quân sự; 100% đảng viên đăng ký thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và cam kết nêu gương; 100% cán bộ, đảng viên được xếp loại cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

      Đại hội đã bầu đồng chí Hoàng Đại Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Dương giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Hà Đình Cường – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Dương giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022./.
                                                                                    Đỗ Thị Thanh Uyên
                                                                       Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 3.171 views

Xem tin theo ngày:   / /