Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Tuyên Quang tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Thứ Tư, ngày 31 tháng 7 năm 2019 - 10:32

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 30/7/2019, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Tuyên Quang tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


 

Các đại biểu dự hội nghị

 

      Dự hội nghị có: bà Phạm Thị Thúy Hà - Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; ông Bùi Đức Thắng - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh; ông Lê Ngọc Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; ông Đỗ Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; bà Đỗ Hồng Hạ - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; bà Dương Minh Nguyệt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; ông Nguyễn Đình trung - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang.

      6 tháng đầu năm 2019, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch liên tịch giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố, nhiệm kỳ 2019 - 2024...

      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Đình Trung - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Tuyên Quang đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019.

 

 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Ngọc Tân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

      Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lê Ngọc Tân đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2019 và các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung thực hiện thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng đoàn viên, hội viên và nhân dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; các quy chế phối hợp công tác; phối hợp xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thông qua cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố, góp phần đưa thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II vào năm 2020./.

                                                                                                                      Phan Hương

 






Tổng số: 208 | Trang: 1 trên tổng số 21 trang  

Xem tin theo ngày:   / /