Tuổi cao - Gương sáng ở thành phố Tuyên Quang

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2019 - 18:18

Cỡ chữ: A+ A-

Những năm qua, Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Tuyên Quang đã phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu, nêu gương sáng trong việc giáo dục thế hệ trẻ, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tham gia phát triển kinh tế - xã hội.


       Người cao tuổi thành phố Tuyên Quang hầu hết là cán bộ, người lao động đã nghỉ hưu, là lớp người từng trải, có nhiều đóng góp, cống hiến, có uy tín trong nhân dân, gương mẫu trong lối sống và việc làm. Toàn thành phố có 1.213 người cao tuổi tham gia làm Bí thư Chi bộ, tổ trưởng, Trưởng ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội; 2.150 người cao tuổi tham gia sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ giỏi (38 người cấp thành phố, 12 người cấp tỉnh, 2 người đi dự Hội nghị người cao tuổi làm kinh tế giỏi do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức).

 

Ông Nguyễn Anh Hào (người đứng trong ảnh), Hội viên Hội Người cao tuổi tổ 15, phường Nông Tiến,

thành phố Tuyên Quang với mô hình nghề lũa gỗ cho thu nhập cao (ảnh: Thu Hương)
 

      Người cao tuổi cũng là những tấm gương tích cực trong tham gia Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Trong 5 năm qua người cao tuổi các xã, phường đã hiến góp 1.795m2 đất làm nhà văn hóa, đường giao thông, đóng góp 3.850 ngày công, 1.885 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa và công trình công cộng. Điển hình có ông Vương Khắc Thưởng ở phường Tân Hà, bà Đinh Thị Nga, Trần Thị Thành ở phường Minh Xuân, ông Đỗ Đức Học ở phường Hưng Thành …

      Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố và Hội người cao tuổi các xã, phường tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt Luật người cao tuổi, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đề nghị trợ cấp cho 1.295 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên (270.000 đ/tháng). Chúc thọ, mừng thọ 6.500 người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi. Phong trào văn hóa, văn nghệ, Thể dục, thể thao Hội người cao tuổi phát triển rộng khắp, có môn thu hút nhiều người các lứa tuổi tham gia như bóng chuyền hơi, thể dục dưỡng sinh, đi bộ, đi xe đạp … Tích cực tổ chức các cuộc giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao ở 70 Câu lạc bộ người cao tuổi với các xã, phường, các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh giúp cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

 

 

Hội viên Hội Người cao tuổi phường Tân Hà, TP Tuyên Quang biểu diễn thể dục dưỡng sinh (ảnh: Thu Hương)
 

      Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố và Hội người cao tuổi các xã, phường có Chương trình phối hợp với MTTQ thực hiện cuộc vận động, các phong trào thi đua, đặc biệt là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Hàng năm có 91,5% gia đình người cao tuổi đạt gia đình văn hóa. Phối hợp với Công an thực hiện chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2016 -2020, có 1.546 người cao tuổi trực tiếp tham gia, báo cho Công an gần 100 tin có giá trị kịp thời ngăn chặn, xử lý tội phạm. Phối hợp với Hội khuyến học, Hội Cựu giáo chức thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình hiếu học, xã hội học tập, động viên con cháu học tập giỏi, rèn luyện tốt, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

      Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này vào chỉ tiêu thi đua của hội viên người cao tuổi. Kết quả có hơn 1.000 việc làm theo rất thiết thực như trồng cây, vệ sinh bảo vệ môi trường, tiết kiệm, giáo dục thế hệ trẻ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

      Phát huy tiềm năng, kinh nghiệm sống người cao tuổi thành phố Tuyên Quang đã góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, phát triển kinh tế; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở khu dân cư; “Tuổi cao - Gương sáng” xứng đáng với 18 chữ vàng mà Ban chấp hành Trung ương Ðảng tặng cho Hội Người cao tuổi Việt Nam: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”./.

                                                                                                                           Hà Sen

 

Xem tin theo ngày:   / /