Xây dựng chi bộ đoàn kết, vững mạnh sau sáp nhập

Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2019 - 08:49

Cỡ chữ: A+ A-

Sau khi toàn tỉnh hoàn thành việc dồn ghép, sáp nhập thôn, tổ dân phố, các chi bộ đảng triển khai ngay việc sáp nhập. Việc nhanh chóng kiện toàn bộ máy lãnh đạo, sắp xếp ổn định các chi bộ đảng, các tổ chức chính trị - xã hội ở hầu hết các địa phương đều được triển khai một cách đồng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ ở thôn, tổ dân phố.


 

Lãnh đạo thôn Bản Khoan, xã Thượng Nông kiểm tra, chuẩn bị huy động đảng viên
nhận phần việc đổ bê tông nhà văn hóa thôn.

     

      Xã Thượng Nông (Na Hang) có 6 thôn được dồn ghép thành 3 thôn, điều này đồng nghĩa với việc sáp nhập 6 chi bộ thôn thành 3 chi bộ thôn mới. Đồng chí Nguyễn Ngọc Báo, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Nông cho biết, khi bắt đầu triển khai sáp nhập chi bộ thôn, cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng có nhiều băn khoăn, e ngại. Để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời thắc mắc, kiến nghị nên đã nhận được sự đồng tình nhất trí cao.
      Trước khi tiến hành sáp nhập, Đảng ủy xã phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách địa bàn chủ trì họp với từng chi bộ thảo luận, lấy ý kiến giới thiệu của đảng viên về số lượng, cơ cấu nhân sự dự kiến tham gia ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ lâm thời bảo đảm sự khách quan. Nhờ có sự đồng thuận mà cả 3 thôn sau khi sáp nhập tiến hành bầu trưởng thôn, cả 3 bí thư chi bộ đều trúng trưởng thôn. Ngay sau khi sáp nhập chi bộ, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ họp bàn, xây dựng nghị quyết, kế hoạch để thống nhất chỉ đạo.
      Thôn Khoan Thượng và thôn Khoan Hạ, xã Thượng Nông sau sáp nhập đổi tên thành thôn Bản Khoan. Trước khi nắm được chủ trương sáp nhập, 2 thôn đã thống nhất cùng xây chung 1 nhà văn hóa. Những cán bộ, đảng viên của 2 thôn luôn trong tâm thế sẵn sàng sau khi sáp nhập chi bộ thể hiện sự đoàn kết trong ý chí, hành động.
      Đồng chí Lê Quang Toàn, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Yên Sơn cho biết, hiệu quả bước đầu sau khi sáp nhập chi bộ thôn cho thấy, vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở được nâng lên, các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai đồng đều, có bước phát triển tích cực. Đặc biệt, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố góp phần huy động nguồn lực từ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.
      Đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Na Hang nhận xét, mặc dù còn gặp một số khó khăn, song với quyết tâm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, thời gian tới huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên về dự sinh hoạt cùng chi bộ thôn để nắm bắt, giải quyết, tháo gỡ kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đảng viên, nhân dân ngay từ cơ sở; tiếp tục kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ, trưởng thôn và các đoàn thể, tạo sự đoàn kết thống nhất cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

                                                                                                         Theo Báo Tuyên Quang

 

Xem tin theo ngày:   / /