Hội nông dân huyện Chiêm Hóa: vận động nhân dân tham gia thực hiện ba công trình vệ sinh và xây dựng hầm bể Bioga

Thứ Hai, ngày 1 tháng 7 năm 2019 - 09:12

Cỡ chữ: A+ A-

Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác vận động, tuyên truyền hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác Hội, những năm qua, Hội nông dân huyện Chiêm Hóa luôn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện có hiện có hiệu qủa công tác vận động, tuyên truyền hội viên và nhân dân xây dựng nhà tiêu, hệ thống chuồng trại hợp vệ sinh, xây dựng hệ thống hầm bể bioga.


      Cùng với việc hỗ trợ kinh phí và lãi suất tiền vay để hội viên, nông dân phát triển chăn nuôi (trâu, bò, lợn) khuyến khích kết hợp xây dựng hầm bể Biogas bằng vật liệu nhựa composite. Với phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, trong giai đoạn 2014-2019 hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã tích xây dựng 3 công trình vệ sinh và hầm bể bioga xử lý được tình trạng ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi gây ra, hạn chế dịch bệnh và bảo vệ cho nguồn nước sạch, môi trường xanh - sạch - đẹp, nâng cao sức khoẻ cộng đồng, dân cư, đồng thời còn giải quyết nhu cầu về năng lượng từ chất thải đem lại lợi ích kinh tế và góp phần hoàn thành tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

 

 

Người dân xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) lắp đặt hầm bể bioga, tận dụng chất thải chăn nuôi

làm nhiên liệu, đảm bảo môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới

     

      Kết quả đến nay, Hội nông dân huyện đã vận động, tuyên truyền hội viên nông dân trên địa bàn xây dựng và lắp đặt được 4.317 hầm bể bioga, xây dựng 19.972 công trình nhà tiêu và hệ thống chuồng trại chăn nuôi (trong đó thực hiện theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh lắp đặt được 2.363 hầm bể Bioga với số tiền cho vay trên 42,5 tỷ đồng; theo Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh có 552 hộ xây dựng 1.104 công trình nhà tiêu và hệ thống chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, với số tiền vay trên 6,6 tỷ đồng) nâng tổng số hộ gia đình có 3 công trình vệ sinh đạt chuẩn toàn huyện đạt 75,7%.

      Với vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ huyện Chiêm Hóa, Hội nông dân huyện luôn phối hợp vận động, tuyên truyền, hội viên, nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững, chú trọng giữ gìn và bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thành và duy trì tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
                                                                                                              Hà Sen

 

Xem tin theo ngày:   / /