Mặt trận Tổ quốc xã An Tường xây dựng mô hình thí điểm và nhân rộng các mô hình khu dân cư tự quản

Thứ Năm, ngày 13 tháng 6 năm 2019 - 15:43

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban MTTQ thành phố Tuyên Quang về xây dựng mô hình khu dân cư tự quản trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Tường đã chủ trì, phối hợp với chính quyền, hiệp thương thống nhất với các đoàn thể chính trị - xã hội tiến hành rà soát, nắm chắc tình hình, thực trạng và những nhiệm vụ, chỉ tiêu, công việc cụ thể cần phải thực hiện ở từng khu dân cư trên địa bàn xã nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia thực hiện; xác định xây dựng điểm 03 nhóm tự quản và 01 tổ tự quản đảm bảo theo những nội dung chủ yếu của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".


      Trước những nhận định tình hình thực tế tại khu dân cư trên địa bàn, đó là vỉa hè đường phố không đồng đều, có chỗ rộng, có chỗ hẹp, do quy hoạch xây dựng nhà ở của các hộ dân từng thời kỳ chưa đồng bộ; bên cạnh đó có số ít quần chúng nhân dân ý thức tự giác bảo vệ môi trường chưa cao, vẫn còn tình trạng buôn bán dưới lòng đường, vỉa hè ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông; một bộ phận nhân dân chưa chấp hành nghiêm theo quy định việc cưới, việc tang và lễ hội; vẫn còn tình trạng khi có hiếu, hỷ mở loa quá công suất quy định, việc mê tín dị đoan vẫn xảy ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình tự quản xã và chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận thôn Sông Lô 3, Sông Lô 5, Sông Lô 7 chủ trì thành lập 03 nhóm tự quản thực hiện bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; Ban Công tác Mặt trận thôn Trung Việt 2 chủ trì thành lập 01 tổ tự quản thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các tổ, nhóm tự quản hoạt động theo tinh thần tự nguyện, tự giác, tự quyết và tự chịu trách nhiệm.

      Sau khi có hướng dẫn của Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình tự quản xã, các nhóm, tổ tự quản đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình đời sống, các phong tục tập quán, nếp sinh hoạt, thực trạng về bảo vệ môi trường ở khu dân cư để xác định điểm xuất phát và các tiêu chí cần đạt của mô hình. Từ kết quả khảo sát, tổ, nhóm tự quản ở mỗi thôn đã phân công từng thành viên phụ trách tới hộ gia đình tuyên truyền, vận động, đồng thời tổ chức họp Nhân dân quán triệt mục đích, yêu cầu và các nội dung công việc cụ thể, biện pháp cần thực hiện để Nhân dân thảo luận và ký cam kết thực hiện; thường xuyên đốc đốc, kiểm tra, nắm tình hình việc thực hiện tới từng hộ gia đình.

 

 

Đại diện các hộ gia đình ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường

 

      Qua tuyên truyền, vận động và triển khai đã có 100% các hộ gia đình tự nguyện ký cam kết và tích cực tham gia thực hiện. Đến nay, các tổ, nhóm tự quản đã duy trì hoạt động quét dọn, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, xử lý nước thải, rác thải theo quy định; không bày, bán hàng trên vỉa hè, lòng đường; không mở loa quá công suất và thời gian quy định khi có hiếu, hỷ; bảo vệ không gian, cảnh quan đô thị, hàng rào cây xanh hai bên đường...Sau một năm triển khai thực hiện, hoạt động của các mô hình tự quản bước đầu đã có được những kết quả đáng khích lệ; khẳng định việc xây dựng các mô hình tự quản đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức và thay đổi hành vi của người dân theo hướng tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị.

      Theo bà Nguyễn Thị Hoài Phương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Tường cho biết, hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình tự quản xã và các tổ, nhóm tự quản luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã, thôn. Các thành viên của tổ, nhóm tự quản luôn chủ động, nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm. Vai trò của người uy tín, cá nhân tiêu biểu, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận được phát huy hiệu quả. Vì vậy, hoạt động tổ, nhóm tự quản đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng, tự giác, tích cực tham gia của Nhân dân trên địa bàn xã. Từ khi có các mô hình tự quản về môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, người dân đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư thân thiện với môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã An Tường tổ chức tọa đàm

trao đổi kinh nghiệm về triển khai tổ chức thực hiện mô hình tự quản ở KCD

 

      Để các mô hình tự quản phát huy có hiệu quả, sau gần một năm thực hiện các mô hình điểm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Tường đã tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về triển khai tổ chức thực hiện mô hình tự quản ở khu dân cư, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình ra toàn xã. Đến tháng 5/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Tường đã chủ trì, phối hợp nhân rộng thêm 26 mô hình tự quản với nhiều nội dung thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của mỗi khu dân cư, trong đó có 10 nhóm tự quản về công tác bảo vệ môi trường, văn minh đô thị; 08 nhóm tự quản về đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; 04 nhóm tự quản về đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa; 04 nhóm tự quản về đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

 

Nhóm tự quản thôn Sông Lô 7 duy trì vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm

 

      Từ thực tế hoạt động của các mô hình tự quản ở khu dân cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Tường đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ MTTQ với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, đến từng chi đoàn, chi hội; sự trách nhiệm, nhiệt tình của các thành viên tổ, nhóm tự quản; sự đồng tình, hưởng ứng của của các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động phải thường xuyên, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm. Các mô hình tự quản phải được đưa vào trong hương ước, quy ước, có quy chế và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự chịu trách nhiệm; quy mô tổ chức, phạm vi và lĩnh vực hoạt động của mô hình tự quản linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện và tình hình thực tế ở từng khu dân cư, phát huy tính chủ động và sáng tạo ở cơ sở. Ban chỉ đạo xây dựng mô hình tự quản cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiện để đưa hoạt động của các tổ, nhóm tự quản đi vào nền nếp, hiệu quả. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những mô hình tự quản tiêu biểu, hiệu quả...
                                                                                                                           

                                                                                                                                              Phan Hương

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.431 views


Tổng số: 47 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Xem tin theo ngày:   / /