Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch MTTQ tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019 - 09:27

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 10/6/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc xã Kim Quan về triển khai kế hoạch Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nông thôn mới.


      Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Minh Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo, chuyên viên Ban Phong trào cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Lê Thị Hoa, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Sơn; đồng chí Trọng Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Lưu Ngọc Nhiên, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kim Quan; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Kim Quan.

     Theo báo cáo của xã, tính đến cuối tháng 5/2019, xã Kim Quan đã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên trong số 11 tiêu chí đạt vẫn còn 8 tiêu chí cần được tiếp tục củng cố, hoàn thiện.

 

 

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc với lãnh đạo xã Kim Quan (Yên Sơn)
 

    Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã và sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Quan đã xây dựng kế hoạch tham gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về công tác xây dựng nông thôn mới của xã và vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện bằng những viêc làm cụ thể, thiết thực tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới như: phối hợp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có nhà tạm, nhà ở dột nát để đề nghị Ban vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp hỗ trợ xây dựng nhà ở mới cho các hộ nghèo; vận động nhân dân xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự...Đến nay, Mặt trận Tổ quốc xã đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên thành lập được 8 tổ tự quản về về môi trường tại 7 thôn và 01 tổ tự quản về an ninh trật tự tại thôn Kim Thu Ngà; vận động ủng hộ, hỗ trợ giúp đỡ 39 hộ có nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo xây dựng nhà ở mới. Hiện cả 39 nhà đã khởi công xây dựng, trong đó có 8 nhà đã hoàn thành với tổng kinh phí là 1.170.000.000 đồng. Trong đó, Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh hỗ trợ 30 hộ với số tiền 900 triệu đồng, Quỹ cấp huyện hỗ trợ 09 hộ với số tiền 270 triệu đồng.

      Tháng 6/2019, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Quan triển khai Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững năm 2019. Đây là nội dung cụ thể trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện tại 8 tỉnh (trong đó có Tuyên Quang) nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí thực hiện là 375 triệu đồng. Dự án mô hình giảm nghèo được Mặt trận Tổ quốc xã chủ trì thực hiện, sẽ hỗ trợ cho 23 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo,chăn nuôi đại gia súc.

      Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đỗ Minh Tân đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Quan tiếp tục phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến người dân về mục đích, ý nghĩa và công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã để nhân dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện; chủ trì hiệp thương, phối hợp xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông để nâng cao nhận thức, hình thành ý thức duy trì nền nếp các mô hình tự quản, góp phần thực hiện các tiếu chí về môi trường, an ninh trật tự, thu nhập, hộ nghèo...Chủ trì, phối hợp thực hiện có hiệu quả dự án mô hình giảm nghèo của Mặt trận Tổ quốc và các Chương trình, dự án khác được triển khai thực hiện tại địa phương; tăng cường đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

 

 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Minh Tân trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Lương Xuân Túc,

thôn Làng Hản (Kim Quan)

 

 

 Ngôi nhà của ông Lương Xuân Túc, thôn Làng Hản (Kim Quan) hoàn thành và đưa vào sử dụng.

 

      Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Lương Xuân Túc, thôn Làng Hản, một trong 39 hộ được Quỹ Vì người nghèo tỉnh, huyện hỗ trợ xây dựng nhà ở mới./.

                                                                                                                                        Phan Hương

 

Xem tin theo ngày:   / /