Chi bộ Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký việc làm theo năm 2019

Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2019 - 17:18

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 05/3/2019, Chi bộ Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 và đăng ký việc làm theo năm 2019. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhân viên trong cơ quan, Chi bộ.


   

Các đảng viên trong Chi bộ nghe Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị

Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 qua video do Ban Tuyên giáo

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cung cấp

   Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2019 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và công chức trong cơ quan, thông qua xem phim video do Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cung cấp (Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành). Các đảng viên đã được nghe Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, Phó Giáo sư đã tập trung phân tích 2 nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và chủ trương của Đảng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. 

   Phó giáo sư Tiến sỹ Bùi Đình Phong đã nhấn mạnh, xuất phát từ những bài học lớn được đúc rút từ chiều sâu của lịch sử dân tộc, đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. trên cơ sở nhận thức “lấy dân làm gốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 “điều không nên làm” và 6 điều “nên làm” với dân. Người căn dặn cán bộ không bao giờ sai lời hứa, không nên làm hoặc nói gì có thể làm cho dân hiểu lầm rằng mình xem thường họ... Còn những điều nên làm là những việc thực tế hằng ngày, liên quan đến người dân, nhất là “làm cho dân nhận thấy mình là người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật”... Làm được như vậy thì dân tin, gốc vững, mà “Gốc có vững thì cây mới bền/Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”...
 
    Cũng tại hội nghị, Báo cáo viên cấp tỉnh, Bí thư Chi bộ Đỗ Minh Tân đã quán triệt cho đảng viên học tập 12 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Quán triệt các nội dung trong Kế hoạch thực hiện nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể Chi bộ năm 2019.
 
 
Đồng chí Đỗ Minh Tân, Ủy viên BCH Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Chi bộ Ủy ban MTTQ tỉnh kết luận hội nghị
và giao nhiệm vụ cho các đảng viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện chuyên đề năm 2019.
 
    Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị các đảng viên gương mẫu thực hiện có hiệu quả các nội dung trong chuyên đề năm 2019, Quy định về chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong hệ thống MTTQ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 265, ngày 15/3/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu từng cán bộ, đảng viên sau học tập chuyên đề năm 2019, liên hệ nội dung với bản thân, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tu dưỡng, gắn với cam kết nêu gương, phương hướng phấn đấu cụ thể trong việc làm theo Bác năm 2019, trong đó cần chỉ rõ giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cá nhân trong quá trình công tác, sinh hoạt hằng ngày, trong phong cách làm việc và sau kiểm điểm đảng viên năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để thực hiện. 
 
     Cùng ngày, Chi bộ đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức công khai bản kê khai tài sản năm 2019 của cán bộ, đảng viên trong cơ quan thuộc diện phải kê khai tài sản trước Chi bộ, đây cũng là một trong những nội dung thực hiện nguyên tắc dân chủ, kê khai tài sản minh bạch của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
 
Hải Yến
 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.102 views

Xem tin theo ngày:   / /