Phát huy vai trò của các Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư

Thứ Tư, ngày 30 tháng 1 năm 2019 - 10:04

Cỡ chữ: A+ A-

Về thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn có những đổi thay tích cực. Mọi con đường dẫn về các khu dân cư trong địa phận thị trấn đều sạch sẽ, thoáng đãng. Nhà cao tầng mọc lên san sát, đời sống của bà con đã được cải thiện đáng kể. Nhân dân ai cũng có ý thức chấp hành pháp luật một cách nghiêm túc, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Các vấn đề y tế, giáo dục được quan tâm chăm lo đúng mức. Cuộc sống của người dân đã và đang thay đổi ngày một tốt đẹp hơn rất nhiều. Có được kết quả trên là nhờ sự đồng lòng, chung sức của chính quyền và nhân dân trong thị trấn, đặc biệt là sự nhiệt tình, năng nổ, luôn đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu của các Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư.


       Trưởng ban công tác Mặt trận có vai trò quan trọng trong việc chủ trì phối hợp các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, là người chủ tọa điều hành hoặc đồng chủ tọa các cuộc họp của thôn để triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương; tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

      Với vai trò trách nhiệm của mình trong những năm qua các ông bà Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn ở 11 khu dân cư thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn đã năng nổ, nhiệt tình, đoàn kết, phối hợp đồng bộ, tạo được lòng tin của nhân dân trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ 9 thị trấn Tân Bình (Yên Sơn) vận động nhân dân trồng hoa hai bên đường

      Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo của Ủy Ban MTTQ Việt Nam thị trấn Tân Bình, các Ban công tác Mặt trận khu dân cư thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động; chủ động tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, những quy định của địa phương, nhất là tham gia giám sát đầu tư của cộng đồng; phối hợp hướng dẫn xây dựng quy ước ở khu dân cư; bình xét, đề nghị công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. 11/11 Trưởng ban công tác Mặt trận hoạt động có hiệu quả, thường xuyên phối hợp với tổ dân phố và các chi hội đoàn thể tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể tại địa phương.

      Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đạt được kết quả cụ thể: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thị trấn có 11/11 khu dân cư đạt tiêu chuẩn "Khu dân cư văn hóa", đạt 100%; 1.324/1.335 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", đạt 99,2%; 11/11 Khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và 100% gia đình ký giao ước năm 2019 và cam kết không vi phạm trật tự an toàn xã hội, mắc các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông; các ban công tác Mặt trận khu dân cư đăng ký và thực hiện các mô hình tự quản về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

      Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở một số khu dân cư vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Công tác tham mưu cho chi ủy chi bộ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động còn chung chung, thiếu cụ thể. Việc nắm bắt, tổng hợp và báo cáo tình hình nhân dân. Việc triển khai thực hiện các nội dung cuộc vận động chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao…

      Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cần có một số giải pháp cụ thể như sau:

      Một là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng nội dung phối hợp thống nhất hành động cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhất là cụ thể hóa nội dung nhân dân làm chủ trong cơ chế " Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" và phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát" thành các quy chế, quy định để hướng dẫn các Ban công tác tác Mặt trận khu dân cư triển khai thực hiện.

      Hai là: MTTQ Việt Nam xã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, tăng cường chủ động sinh hoạt của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; làm tốt công tác tập hợp nhân dân tích cực tham gia, hướng dẫn xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm trên các lĩnh vực như: thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; toàn dân chung sức xây dựng nông thông mới; mô hình tự quản bảo vệ môi trường, an ninh trật tự... nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; thường xuyên tham mưu với cấp ủy, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

      Ba là: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời hòa giải các mâu thuẩn trong nhân dân; vận động nhân dân tích cực hưởng hứng xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa, thôn, tổ văn hóa.

      Những hoạt động tích cực của các Ban công tác Mặt trận thị trấn Tân Bình trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2018 đã góp phần giúp Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Bình đạt được những thành tích đáng kể trong phong trào thi đua. Năm 2018 Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Tân Bình đã vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen thành tích trong công tác Mặt trận. Mong rằng các Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền quyết tâm xây dựng Thị trấn giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

                                                                                                                                                 Hà Sen
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 54.304 views

Xem tin theo ngày:   / /