Đường dây nóng về vệ sinh an toàn thực phẩm

Thứ Tư, ngày 11 tháng 1 năm 2017 - 14:25

Cỡ chữ: A+ A-

Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương thành lập đường dây nóng vệ sinh an toàn thực phẩm để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị trong hoạt động quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm:


 I. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
1. Thanh tra Sở Y tế:
Điện thoại: 0167 606 7777;
Email: dangquangnhisyt@gmail.com
2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0912 453 615;
Email: levanattp@gmail.com
II. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Điện thoại: 0982 183 559;
Email: thanhtrannptnt@tuyenquang.gov.vn
2. Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Tuyên Quang
Điện thoại: 0912 844 759;
Email: ccqlcl@tuyenquang.gov.vn
III. Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
1. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tuyên Quang về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Điện thoại: 0913 588 017
2. Số điện thoại chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng và an toàn thực phẩm
Điện thoại: 0988 762 428; 0912 695 669
Email: hungqltt@gmail.com

                                                                                                                                               Theo TQĐT

Xem tin theo ngày:   / /